Referencje

ECORYS Polska Sp. z o.o.

Realizacja kontraktu obejmującego dostawę sprzętu i oprogramowania do 502 szkół i poradni zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Realizacja zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu multimedialnego i komputerowego, wyposażenia biurowego wraz z meblami oraz oprogramowanie.

Gmina Lubniewice

Wieloletnia współpraca w zakresie zakupu oraz dzierżawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

BT Topbeton Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie autorskiego oprogramowania do archiwizacji i cyfrowego obiegu dokumentów COPYLINK.

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych, tj. niszczarki dokumentów, drukarki i UPSy.

Starke Wind Sp. z o.o.

Budowa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji dokumentów wraz z kompleksową bazą danych – COPYLINK.

bit schulungscenter Nfg GmbH & Co KG

Dostawa sprzętu komp. do prowadzenia szkoleń dla szkół w ramach projektu: „Rozwój zasobów ludzkich – Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, woj. opolskie”.

Jednostka Wojskowa 4224 w Wałczu

Dostawa sprzętu audiowizualnego i kserograficznego w jednostkach wojskowych w: Wałczu, Koszalinie, Poznaniu, Szczecinie, Grudziądzu, Toruniu i Bydgoszczy.

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Dostawa i instalacja zestawów multimedialnych (projektory, tablice interaktywne, notebooki) oraz telewizorów.

Sąd Okręgowy

Dostawa sprzętu komputerowego w postaci biurowych urządzeń wielofunkcyjnych w ilości 13 szt. do Sądów w Gorzowie Wlkp. i Słubicach.

EL-GOR usługi remontowe

Współpraca polegała na dostarczeniu najwyższej jakości mebli gabinetowych oraz ich montaż. Cały proces wykonany został z jak największą precyzją.