Zespół

Jacek Cymbrykiewicz

Właściciel

tel. +48 95 722-70-29

jacek.cymbrykiewicz@copyline.pl

Magdalena Popławska

Office Manager / Handlowiec

tel. +48 95 722-70-29

tel. +48 693-726-509

GG: 37707159

magda@copyline.pl

Krzysztof Zamorski

Koordynator serwisu

tel. +48 95 723-12-34

tel. +48 693-726-502

GG: 1607790

krzysztofz@copyline.pl

Piotr Pera

serwisant / informatyk

tel. +48 95 723-12-34

piotr.pera@copyline.pl

Michał Kopka

serwisant / informatyk

tel. +48 95 723-12-34

michal.kopka@copyline.pl

Patryk Rozmarynowski

serwisant/informatyk

tel. +48 95 723-12-34

patryk.rozmarynowski@copyline.pl

Stanisław Ambrożewicz

Księgowy

tel. +48 95 722-70-54

stanislaw.ambrozewicz@copyline.pl