Dzierżawa

Oferujemy możliwość bezgotówkowego nabycia naszych rozwiązań. 3-letnia umowa dzierżawy, na mocy której Copyline dostarcza Państwu urządzenia oraz zobowiązuje się do utrzymania maszyn we wzorowej sprawności technicznej, dostarczania wszelkich środków eksploatacyjnych (oprócz papieru) oraz wymiany części zamiennych przez cały okres trwania umowy. Cena takiego kontraktu to koszt za każdą wykonaną kopię/wydruk oraz miesięczna opłata stała. Rozliczenie następuje co miesiąc. Po zakończeniu umowy oferujemy możliwość wykupu urządzenia za 1,00 zł. Po podpisaniu umowy dzierżawy instalujemy urządzenie wraz z oprogramowaniem oraz szkolimy wybraną ilość użytkowników. Zostawiamy również komplet zapasowych materiałów eksploatacyjnych. Wzór umowy dzierżawy dostępny w naszej firmie.