Specyfikacja urządzenia

Pami?? systemowa 4,096 MB
Dysk twardy 250 GB
Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcja)
Protoko?y sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów Do 300 orygina?ów; A6–A3; 35–210 g/m.²; Dualscan ADF
Obs?ugiwany format papieru A6–SRA3, formaty nietypowe; papier banerowy max. 1,200 x 297 mm
Obs?ugiwana gramatura papieru 52–300 g/m²
Pojemno?? zasobników na papier
(standard/maksymalna)
Standard: 3,650 arkuszy
Max.: 6,650 arkuszy
Kasety na papier (standard) 1×500 ark., A5–SRA3, 52–256 g/m²
1×500 ark., A5–SRA3, 52–256 g/m²
1×1000 ark., A4, 52–256 g/m²
1×1500 ark., A4, 52–256 g/m²
Bank papieru (opcja) 1×3,000 ark., A4, 52–256 g/m²
1×2,500 ark., A4-SRA3, 52–256 g/m²
Podajnik r?czny 150 ark., A6–SRA3, rozmiary nietypowe, baner, 52–300 g/m²
Automatyczny druk dwustronny A6 pionowo, A5–SRA3; 52–256 g/m²
Wyka?czanie prac (opcja) Przesuwanie kompletów, grupowanie, sortowanie,
dziurkowanie, zszywanie, sk?adanie na pó?, sk?adanie na
Z, sk?adanie na trzy, broszurowanie, wstawianie stron
Pojemno?? tacy wyj?cia (standard) 250 arkuszy
Pojemno?? tacy wyj?cia (opcja) 3,300 arkuszy
Zszywanie (opcja) Max. 100 arkuszy lub 94 arkusze + 2 ok?adki
(do 209 g/m²)
Pojemno?? tacy zszytych prac (opcja) Max. 1,000 arkuszy
Sk?adanie listowe (opcja) Max. 3 arkusze
Pojemno?? tacy z?o?onych prac (opcja) Max. 30 arkuszy; bez limitu (bez tacy)
Broszurowanie (opcja) Max. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz ok?adki
(do 209 g/m²)
Pojemno?? tacy na broszury (opcja) Max. 100 broszur; bez limitu (bez tacy)
Zu?ycie energii 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej ni? 2,1 kW
Wymiary systemu
(szeroko?? x g??boko?? x wysoko??)
670 x 938 x 1232 mm
Waga systemu Oko?o 219 kg (bez opcji)

 

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania Laser
System tonera Toner polimeryzowany HD
Pr?dko?? druku / kopiowania A4 w czerni 65 str./min.
Pr?dko?? druku / kopiowania A4 w kolorze 65 str./min.
Pr?dko?? druku / kopiowania A3 w czerni 32 str./min.
Pr?dko?? druku / kopiowania A3 w kolorze 32 str./min.
Pr?dko?? w dupleksie A4 w czerni 65 str./min.
Pr?dko?? w dupleksie A4 w kolorze 65 str./min.
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni 3.7 sek.
Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze 4.9 sek.
Czas nagrzewania ok. 22 sekund w mono i 35 sekund w kolorze
* Czas przygotowania do pracy mo?e ró?ni? si? w zale?no?ci od ?rodwiska pracy
Rozdzielczo?? kopiowania (dpi) 600 x 600
Gradacja 256
Wielokrtono?? kopiowania 1-9,999
Format orygina?u A5-A3, formaty u?ytkownika
Skalowanie 25-400% krokowo co 0.1%; automatyczne powi?kszenie
Funkcje kopiowania Wstawianie rozdzia?ów; ok?adek i stron; kopia próbna
(drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje
grafiki cyfrowej;pami?? ustawie? zada?; tryb plakatu;
powtarzanie obrazu; nak?adanie; piecz?towanie; ochrona kopii

 

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczo?? druku 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
J?zyk opisu strony PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8
lub pó?niejszy; Unix; Linux
Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje druku Druk bezpo?redni PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7),
szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX);
mixmedia i mixplex; proste programowanie prac;
nak?adki; znaki wodne; ochrona kopii; druk
z automatycznym tworzeniem kopii
Druk mobilny AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud
Print (opcja), WiFi Direct (opcja), ineoPRINT
(iOS & Android), Autoryzacja i parowanie NFC
(Android)

SPECYFIKACJA DRUKARKI (OPCJA)

Kontroler druku Wbudowana Fiery IC-418
Procesor kontrolera 2.7 GHz
Pami?? / HDD 2,048 MB / 250 GB
J?zyk opisu strony Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c
Systemy operacyjne Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);
Windows 10 (32/64); Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Macintosh OS X 10.9 or later

 

Specyfikacja skanera

Pr?dko?? skanowania
(mono/kolor)
Do 120/120 obr./min simplex
Do 240/240 obr./min duplex
Rozdzielczo?? skanowania Do 600 x 600 dpi
Tryby skanowania Skanowanie do: e-mail, SMB, FTP, Box, USB, WebDAV, DPWS, URL
Skanowanie TWAIN
Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS;
kompaktowy XPS; PPTX
Opcjonalnie: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; linearyzowany PDF;
przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca docelowe 2,100 (pojedyncze i grupowe); wsparcie LDAP
Funkcje skanowania Adnotacje (tekst, czas, data) dla plików PDF; do 400 programów pracy;
podgl?d skanu w czasie rzeczywistym

 

Opcje

LK-102v3 rozszerzenie PDF PDF/A (1b); szyfrowany PDF; podpis cyfrowy
LK-105v4 OCR Generowanie przeszukiwalnych PDF i PPTX
LK-106 Wsparcie natywnego druku kodów kreskowych
LK-107 Wsparcie natywnego druku unikodów
LK-108 OCR A i B Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-110v2 pakiet konwersji Generowanie formatów plików: DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 klient ThinPrint Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia obci??enia sieci
LK-114 Wydruk pod??aj?cy nie wymagaj?cy serwera druku
LK-115v2 aktywacja TPM Trusted Platform Module zabezpieczaj?cy proces szyfrowania i odszyfrowywania danych
FK-516 Super G3 fax, funkcjonalno?? faksu cyfrowego
SX-BR-4600 Przy??cze sieci bezprzewodowej do gniazda sieciowego
AU-102 Skaner biometryczny
UK-215 Sie? bezprzewodowa i tryb punktu dost?powego
EK-610 / EK-611 Port USB do pod??czenia klawiatury / z Bluetooth
IC-418 + VI-510 Kontroler druku EFI Fiery + p?yta po??czeniowa
WT-513 Stó? roboczy do zmiany po?o?enia wy?wietlacza
WT-506 Stó? roboczy do monta?u czytnika kart zbli?eniowych
KP-101 Dodatkowa klawiatura numeryczna
UK-501 Modu? wykrywaj?cy pobór podwójnych kartek
SC-508 Funkcja bezpiecznego kopiowania (wymagane 2 modu?y)
HD-524 Kopia zapasowa dysku twardego
LU-303 A4; 3,000 arkuszy; 52–256 g/m²
LU-205 A4-SRA3; 2,500 arkuszy; 52–256 g/m²
OT-508 Taca wyj?cia
FS-536 finiszer zszywaj?cy Zszywanie do 50 ark.; Taca wyj?cia na 3,200 ark.
FS-536SD finiszer broszuruj?cy Zszywanie do 50 ark.; Broszurowanie do 20 ark.;
Taca wyj?cia na 2,200 ark.
FS-537 finiszer zszywaj?cy Zszywanie do 100 ark.; Taca wyj?cia do 3,200 ark.
FS-537SD finiszer broszuruj?cy Zszywanie do 100 ark.; Broszurowanie do 20 ark.;
Taca wyj?cia na 2,700 ark.
PK-520 / PK-523 Modu? dziurkuj?cy dla finiszera (2 lub 4 otwory)
ZU-609 dla FS-537 Sk?adanie wydruków A3 na Z
JS-602 dla FS-537 Separacja prac (druk, kopia, faks)
PI-507 dla FS-537 Wstawianie ok?adek, wyka?czanie wcze?niej wydrukowanych prac

 

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilo?? przechowywanych dokumentów Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Rodzaje skrzynek Publiczne
Osobiste (z has?em lub autoryzacj?)
Grupowe (z autoryzacj?)
Rodzaje skrzynek systemowych Bezpieczny wydruk
Wydruk szyfrowanego PDF
Odbiór faksów, Odpytywanie faksów
Funkcjonalno?? skrzynek u?ytkownika Ponowny wydruk; ??czenie; Pobieranie;
Wysy?anie (e-mail/FTP/SMB i Faks)
Kopiowanie pomi?dzy skrzynkami

 

Folder produktu